bėgimas


bėgimas
bėgìmas sm. (2), bė́gimas (1) Pln, Slntbėgti: 1. Ch1Mt24,20, SE239. Nuo bėgìmo vaikas užduso Rm. Sako, bus ir bėgìmo lenktynės Al. Galì patrūkti nu tokio bė́gimo Grg.bėgsena, bėga: Geras to arklio bėgìmas – važiuok ir norėk! Pn. 2. Kas ano yra dirbimas, kas ano yra bė́gimas! Grg. ^ Kas iš to bėgimo, kad nėr sutarimo PPr117. 3. SD377, R Belaisvių bėgimas iš lagerio . 4. Nesimaudykit, kur bėgimas (srautas) Ds. Aš bijau bėgimè maudytis Ds. Daubos, vandens, bėgimai, tai čigonų gėrimai Nm. Nebeužtvenksi upės bėgimo, norint sau eitų ir pamažu Mair. 5. Iš nosies kraujo bėgimas, nė užturėt negalima! Gs. | Toks puodo bėgimas! Mrj. 6. To laiko bėgimas! Pn. 7. KII154 Šito laivo bėgimas niekam vertas Klp. 8. Dabar pats vandenio bėgìmas (pavasario polaidis) Dglš. 9. refl.bėgti 11 (refl.): Medžiotojai nežiūrėjo nė laiko bėgimosi miškų žvėrių .
◊ plónu bėgimù sir̃gti viduriuoti: Visą naktį plónu bėgimù sirgaũ Šts.
\ bėgimas; apibėgimas; atbėgimas; įbėgimas; išbėgimas; nubėgimas; pabėgimas; parbėgimas; perbėgimas; prabėgimas; pribėgimas; subėgimas; užbėgimas

Dictionary of the Lithuanian Language.